Ouder- en volwassenencoaching

Oudercoaching


Naast voortgangs-en evaluatiegesprekken behoort het coachen van ouders ook tot de mogelijkheden. Ouders zijn – buiten het kind zelf – de belangrijkste personen binnen het systeem van het kind. Maar dat geldt andersom ook voor kinderen als onderdeel van het systeem van de ouders zelf. Mijn ervaring is dat problemen die kinderen ervaren ook een probleem voor ouders kunnen zijn of worden, en dat er een sterke wisselwerking is. Ik help daarom vaak ook ouders in aparte coachingsgesprekken. Bijvoorbeeld om te praten over wat een probleem van een kind kan doen met de ouder(s) en het gezin, hoe de houding van een ouder kan bijdragen bij het oplossen van het probleem van het kind of over de impact van simpele zaken als de dagindeling. Hulp door te praten en ervaringen te delen, maar ook praktische tips-and-tricks dus.