Andere Diensten

Groepstrainingen


Naast het individueel coachen van kinderen en ouders bied ik ook groepstrainingen aan. Het is en blijft bijzonder om te zien hoe snel kinderen kunnen veranderen en wat voor effect die verandering heeft! Het is prachtig om daar een bijdrage aan te mogen leveren.

 

De HSP kids training 

In de coachingsgesprekken die ik voerde met (hoog) sensitieve kinderen kwam vaak naar voren dat ze zich als raar bestempelden en zich zo onbegrepen voelden. 

 

Vandaaruit is het idee om een HSP kids training te ontwikkelen ontstaan. Deze training is speciaal door mij ontwikkeld om (hoog) sensitieve kinderen bij elkaar te brengen en te werken aan de thema’s waar zij met regelmaat tegenaan lopen. Hoe kun je je emoties uiten? Wat is hoogsensitiviteit? Hoe kan ik hoogsensitiviteit inzetten als kracht? Hoe kan ik meer bij mezelf blijven en meer rust vinden? 

 

Deze training verzorg ik met enige regelmaat in klein groepsverband (maximaal 6 personen) in de vertrouwde omgeving van school.

 

De training is vooral niet bedoeld om een stempel op kinderen te drukken. Het doel is te laten zien dat zij niet de enige zijn en juist de ‘waarde’ van hoogsensitiviteit te ontdekken, toe te passen en vast te houden.  

 

Praktisch

Indien een kind is aangemeld, vindt er eerst een telefonische intake plaats. Dit gesprek is bedoeld om helder te krijgen wat er speelt en wat het kind nodig heeft in de training. Vervolgens zijn er drie bijeenkomsten van 1,5 uur en krijgen ouders na elke bijeenkomst een korte terugkoppeling. De training wordt afgesloten met een telefonisch evaluatiegesprek. In dat gesprek geef ik opnieuw terug wat ik gezien heb en doe ik handreikingen gericht op de toekomst. Ouders zijn uiteraard vrij om deze informatie met de leerkracht te delen.